Aдвокатска кантора Гочева

ЗА НАС

• Кантората предоставя правни услуги на физически и юридически лица в областта на гражданското и административното право.

 

• Адвокат Росица Гочева е завършила магистърска степен по специалността „Право“ в ТУ- Варна. След едногодишен юридически стаж през 1999 г. е вписана като правоспособен адвокат към Варненска адвокатска колегия. Практиката й е съсредоточена в областта на търговското, облигационното, вещното, трудовото и административното право. Работила е като правен консултант към търговски дружества.

 

• Има задълбочени познания и опит в областта на сделките с недвижими имоти и строителството, както и в управлението на етажната собственост.

 

• В дейността си кантората се стреми да обезпечи Вашите законни интереси с максимално качество на услугата на разумна цена.