Aдвокатска кантора Гочева

Цени на правните услуги или Хонорар

Уважаеми клиенти,

При определяне размера на адвокатското възнаграждение се съобразяваме с посочените възнаграждения в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. За цената на заявената от Вас услуга ще бъдете информирани още с отговора на Вашето запитване.